• เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

9 hours ago

 

Applied
  • จ่ายเช็ค-รับวางบิล Supplier,วางบิล Customer
  • เคยทำงานด้านบัญชีโรงงาน 1 ปีขี้นไป
  • ปวส.(บัญชี) ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
  • เพศหญิง
  • อายุ 20+ ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.