• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน 0-3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

4 hours ago

 

Applied
 • Work for a historical Japanese company
 • Opportunity to utilize your skills with company
 • Able to obtain your accounting skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

19 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

19 hours ago

 

Applied
 • Handling all related head office transactions
 • Controlling company fixed assets
 • Handling petty cash, reimbursements ฿ cash advance

19 hours ago

 

Applied
 • Main responsibilities will be for Account Payable
 • Intermediate Excel,Good in English
 • Minimum of 5 years is a similar role.

19 hours ago

 

Applied
 • Female ,Thai nationality.
 • Bachelor 's degree in Accounting.
 • At least 2 years in Accounting tasks.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 22-27 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

19 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 35-40
 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • 10 years work experience in​ management

19 hours ago

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in general accounting
 • to distribute experience & knowledge of Accounting
 • to work with famous Japanese leasing company

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

26-Apr-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

26-Apr-17

 

Applied
 • Challenging role with career opportunity
 • Dynamic and international environment
 • World's leading telecommunication company

26-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • B.A. in Accounting
 • 2 years working experiences in accounting
 • Good command of spoken and written English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • 2 years work experience
 • Good English both speaking and writing

26-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master in Finance or Accounting
 • 2-3 years experience in finance and accounting
 • Accounting, Finance Reporting, Tax, Budgeting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • Accounts Payable & Accounts Receivable
 • Fixed Assets registration

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Experience in SAP is preferable
 • Able to work hard under pressure and deadline

26-Apr-17

 

Applied
 • Male of Female, age not over 40 years old
 • Min. 5 years's exp. in Listed company
 • Good command in Japanese N2 - N1

25-Apr-17

 

Applied
 • Min. 1 year experience in Accounting
 • Fresh Graduated are also welcome
 • Female, age 23-26 years old

25-Apr-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • BA/BS degree in Taxation, preferably Accounting
 • 3-4 years tax management/consulting experience
 • good Understanding in cross-border Tax

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or / and MBA
 • Experience 5 - 8 years in Accounting field
 • Strong supervisory or leadership skills

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้ 1-2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ออก Invoice,วางบิล,รับเช็ค,ทำใบกำกับภาษี

25-Apr-17

 

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Tax related
 • petty cash, payment, reimbursement

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality / Female,Male age23-25years old
 • degree in Psychology, Human resources
 • 1 years in Payroll

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

25-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher degree in accounting field
 • 5 years of experience in accounting payable
 • Experience in doing financial statement

25-Apr-17

 

Applied
 • Manage accounting team with 4 members
 • Opportunity to work in the law firm
 • Central Bangkok with good benefits

25-Apr-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in A/R.
 • Tax invoice, Receipt, Check vat
 • Check sales tax

25-Apr-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor’s degree in Accounting
 • 10+ years of overall combined accounting
 • Experience in Big 4 Audit firms or CPA preferred

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับวางบิล,บันทึกข้อมูล
 • ยื่นภาษีภพ.30

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี )
 • ประสบการด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • CPD license
 • SAP experience
 • Accounting and Tax experience 5-10 years

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • เปิด Invoice /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
 • จัดทำเอกสารบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบ ภพ.30 , ภงด.1 , 3

25-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ - จ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี

25-Apr-17

 

Applied
 • Exciting role within automotive industry
 • Highly dynamic MNC with strong growth potential
 • Salary negotiable

25-Apr-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting degree with strong Costing experience
 • Manufacturing experience
 • English Skills and Hands on

24-Apr-17

 

Applied
 • Specialized in Manufacturing Costing
 • Familiar Management Reporting
 • Strong in Thai Labour Law and related compliances

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.