• ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

19 hours ago

 

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • Attractive remuneration package
 • to work with long history company

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To be part of leading regional trading company
 • To utilize your Accounting knowledge & experience
 • Attractive remuneration package

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • CPD License
 • Good communication skills - English
 • Manufacturing Background

21-Jul-17

THB70k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Accounting/BA and other field
 • 1-2 years up working experience with Accounting
 • Extremely organized. Strong multi-tasking

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อัพเดท ยอดเงินคงเหลือประจำวัน, Jobคงค้าง
 • สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

21-Jul-17

 

Applied
 • Female Age 40 up
 • Experience in Cost & General Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting or upper

21-Jul-17

 

Applied
 • Age 24-30
 • Knowledge PP.30, PND.3, PND.53, PND.54, PND.90, PN
 • Coordinate with Bank/ The Revenue Department

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

21-Jul-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in an Accounting field
 • Aged 30 - 45 years old
 • Fluent in English at business conversation level

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accoutant, 3 - 5 yrs experiences
 • Thai GAAP, SOX, ERP,Syteline Knowledge
 • US Manufacturing Environment

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in accounting over 5 Years
 • BOI experience knowledge is preferred

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience as an Accountant
 • Experience in Scala Accounting is preferable

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • BA/Ma in Accounting
 • Audit background, costing system, Syteline
 • Excellence English, manufacturing environment

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 2-3 years’ experience in Accounts Payable
 • Experience in auditing will be an advantage

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Professional experience will be advantaged

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Exp. in Manufactur
 • 5-7 years in a similar capacity in management
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • Must have at least 5-7 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Knowledge in ERP system will be advantage

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work in stable Japanese manufacturing company
 • Opportunity to brush up your management skills
 • Mainly responsible for company overall accounting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female : age,30~40 years old
 • Having communicative English skill
 • Having experience as accounting

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-36 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาปวส./ ปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ บุคลิกดี

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ระบบ SAP
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ Microsoft Excel ทางบัญชี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • Have CPA or CPD license is a plus
 • Good English skill, based at Rayong

20-Jul-17

THB45k - 120k /month

Applied
 • Take responsibility for the overall Accounting
 • Lead and drive Accounting to control and deliver
 • Oversee all of the areas of Accounting

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in GL
 • Big 4 CPA experience preferred
 • Strong knowledge of Thai Financial Reporting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Thailand Financial Reporting
 • Strong understanding of operation cycles
 • Solid knowledge of fixed assets management

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Review & establish strong accounting procedures
 • 10+ years in accounting and finance
 • 5+ years in manufacturing

20-Jul-17

 

Applied
 • Age 30-40 years old, Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • Specialist in collection role

19-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, Thai national
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 5-10 yrs experience in manufacturing

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years of experience of Account Receivable
 • Have knowledge of ERP software an advantage

19-Jul-17

 

Applied
 • 5 years bookkeeping/accounting experience
 • English communication (very good to excellent)
 • proficiency in MS Office suite

19-Jul-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree or higher in Accounting and Finance
 • 10 years of experience in Finance and Accounting
 • knowledge of international accounting standards

19-Jul-17

 

Applied
 • Good knowledge of WHT and input VAT.
 • Preparing the monthly Withholding Tax
 • Excellent interpersonal and negotiation skills.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 2-3 years’ experience in Accounts Payable
 • Experience in auditing will be an advantage

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี- โท สาขาบัญชี
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบโรงเรียนนานาชาติ

19-Jul-17

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารและบันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำบัญชีทางด้านการโรงแรม

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • งานด้านเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย
 • จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.3,53 ยื่นภาษี

19-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Jul-17

 

Applied
 • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
 • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • 5 YEARS of cost accounting experience in a manufa
 • Degree qualified in accountant or relevant
 • Thai national only

18-Jul-17

 

Applied
 • Age around 27 - 35 years old
 • At least 3-5 years experience in an accounting
 • Some knowledge of EXACT Globe program

18-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • To expertize in machinery field
 • To grow up with strong supported Japanese company
 • To climb up your career in accounting field

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.