• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage all invoices to be processed accurately
 • Ensure that the reconciliation of accounts
 • Create/update the vendor file

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่น
 • สามารถดูแลงานบัญชีได้ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ในงานทางด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Law or in Accounting
 • Minimum 3-5 yr of experience in a tax/audit firm
 • Agile people

24-May-17

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Accounting/ Finance.
 • Experience and skills in financial and accounting
 • Competence in both verbal and written English.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.