• เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

21 hours ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • ภาษีซื้อ-ขาย วางบิล-รับเช็ค ดูแลรายรับ-รายจ่าย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.