• ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านการบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดีเยี่ยม

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To utilize and develop your accounting skill
 • To work close to Japanese Accounting Manager
 • To learn and grow with the company rapid expansion

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years experience of accounting and finance
 • Provident fund support
 • Experience in Freight forwarder field.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Accounting or Corporate Finance
 • 5 years’ experience in accounting is required
 • Ability to use ERP system (SAP) is an advantage

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 15 years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

5 hours ago

 

Applied
 • Execute AP transaction both domestic & export
 • Accounting degree with minimum 3 years experience
 • Able to meet deadline, experience in JDE is a plus

5 hours ago

 

Applied
 • Responsible for financial operations, payment
 • Preparing and ensuring all accounting processes
 • Research and reconcile all discrepancies

5 hours ago

 

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

5 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

5 hours ago

 

Applied
 • Managing the Accounting & Finance departments.
 • Planning and implementing annual budgets.
 • Planning and handling Tax.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนะคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting manager
 • FMCG or Consumer industry only
 • CPA license will be advantage

5 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • AP Accountant
 • Account Payable
 • Account Receivable

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 - 8 years of progressive accounting experience
 • Experience in audit of financial statements

15 hours ago

 

Applied
 • Controlling daily accounting operations
 • Managing the month-end closing process.
 • Being responsible for corporate income tax

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting plus CPD holder
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Aged 32-42 years old

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support BOI Report
 • Transfer pricing, corporate income tax filling
 • Experienced in Tax Consulting firm

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 30-40 years old
 • Taxation duty, prepare taxation reports
 • Budgeting, planning

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or relevant field
 • 4-5 years of relevant commercial accounting
 • understanding and handling of local tax rules

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 25-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in accounting or finance.
 • minimum of 5 years experience in accounting.

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

27-Mar-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Background knowledge on BOI is required

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • MNC
 • Great Location
 • Great Package

27-Mar-17

 

Applied
 • Female, aged 28 – 40 years old
 • Experience in accounting, financial or auditing
 • Good command of written and spoken English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IFRS
 • Financial report
 • accounting

27-Mar-17

 

Applied
 • Applying the expense claim into system.
 • Support for VAT report.
 • Expense claim report

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Finance or Accounting
 • 2-3 years experience in finance and accounting
 • Accounting, Finance Reporting, Tax, Budgeting

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in accounting
 • Very good written and verbal command of English
 • Experience in an international company is a plus

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Processing accounts payable and cash transactions
 • Processing payments to inter-companies
 • Performing monthly reconciliation of petty cash

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

26-Mar-17

 

Applied
 • 5 years experience in accounting field
 • SAP system knowledge is a must
 • Bachelor degree in accounting or higher

26-Mar-17

 

Applied
 • SAP accounting system and exel skill is a must.
 • Knowledge of accounting and tax regulations.
 • ability to manage professional staff.

24-Mar-17

 

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • VAT or Customs related experience
 • Degrees in Accounting or Law
 • English proficiency

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Taxation is preferred
 • Good in English writing and speaking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี สายบัญชี
 • มีทักษะด้าน บัญชี / การเงิน และภาษีอากร

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.