• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด อายุ
 • ความขยัน อดทน

21-Apr-17

 

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance field
 • Experience in Public Company is strongly required.
 • 3 - 5 years in Management level.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

20-Apr-17

 

Applied
 • Book keeping and controlling the accounts
 • Preparing and closing month end and year end
 • Preparing taxation reports (PND 50 and PND 51)

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดทำภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • male or female , age 40~55 years
 • having CPD certification
 • more than 5 years experience of accounting manager

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้าน BOI ทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้าน 19 ทวิ, BOI

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 years’ experience in Finance and Accounting
 • Good and prompt communication skills

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Certified CPA and CA accredited candidates
 • Degree or higher in accounting
 • 10 years’ experience in financial accounting

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or a Financial related field
 • 5 yrs’ experience working in a financial function
 • Good leadership and management skills

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปวส,สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานและ กระทบยอดรายงานภงด.3,ภงด.53
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี หรือการเงิน

18-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารค่าไฟ ออกใบกำกับภาษี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

18-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

17-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting or Finance
 • At least 0-3 years experience in Finance

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

15-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

14-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

14-Apr-17

 

Applied
 • Female Age 22-24 year old
 • Bachelor degree in Accounting
 • English language is good

11-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.