• ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี
  • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

15-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.