• ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

17 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Accounting Division Manager, English
 • Accountant Manager
 • CPD, CPA, SAP, Oracle or MFG PRO

17 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Financial control
 • Manufacturing experience
 • Great career opportunity

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance or Tax
 • 8 years’ experience with 5 years direct experience
 • Good command of spoken and written English

21-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Able to communicate in English.
 • Welcome New Graduate.

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 35 - 39 years old
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • Having CPD certificate is preferable

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Preparing financial reports, including profit
 • Calculating NPD
 • Bachelor’s degree in Accounting

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10-15 years working experience
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 42-46 years old

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.