• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

18 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

18 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

18 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

29-May-17

 

Applied
 • Fluent English both in written and spoken
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Bachelor degree or above, major in Finance

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง, อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป1ปี
 • ทำงานเป็นทีม, อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.