• Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 years working experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท
 • ปวส ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • น้ำเสียงไพเราะ มีที่พักใกล้เคียงบริษัท

16 hours ago

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • Experienced AP & AR
 • Salary : 35,000-40,000
 • ส่งประวัติ :inthiraporn.k@manpower.th.com

16 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี / ใช้ระบบ EXPRESS

16 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 32 - 40 years old
 • 5-8 yrs exp in Accounting/ Costing
 • Good Command of English

16 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และ รอบคอบในการทำงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all functions relating to tax adminis
 • Manage all functions relating to corporate tax
 • Manage all functions relating to Financial

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้อิสระทางความคิดเต็มที่ ต้องการคนคิดนอกกรอบ
 • ทำงานแบบพี่น้อง สังสรรค์เฮฮา เหมือนบ้านหลังที่สอง
 • เครื่องดี่ม ฟรี + มีการกระจายหุ้นให้พนักงาน

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการทำบัญชีได้ดี
 • สามารถทำภาษีซื้อ
 • ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • tax, audit, finance, account management for 5+ yrs
 • Monthly close, A/R, P&L, Budget, Operation relate
 • Be active, strong and able to work in Bangbor area

27-Mar-17

 

Applied
 • Manage cash and company asset.
 • Thai GAAP, BOI, Tax, Internal Control
 • Oversee tax preparation and payment activities.

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

27-Mar-17

 

Applied
 • 12 years of finance & accounting experience
 • Master’s / Bachelor’s Degree in Accounting
 • Must have experience in a manufacturing company

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sr. Level Tax Planning
 • Knowledge BOI & TAX 4-5 Year experience
 • Manufacturing blackgroud

26-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • 10 years or more of finance and accounting
 • 5 years plus experience at the managerial level.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • New graduated is also welcome

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female / Male, Age 30-35 year old
 • Bachelor’s or Master’s degree in accounting
 • Able to work Monday – Friday (08.15-17.15)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชี BOI
 • เวลาทำงาน จ-ศ 7.00-15.36 น.
 • โปรแกรมOpernERPได้จะพิจารณาพิเศษ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Account Payable (partly)
 • Good command in English with computer literacy

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • กอกงทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years above in progressively responsible roles
 • Experience working for a manufacturing preferred

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.