• เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร บันทึกบัญชี

23-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
  • เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป + OT
  • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.ปวส. ด้านบัญชี
  • Insentive Kaizen

21-Jun-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.