• มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1 – 3 ปี
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • อายุ 30 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 3 – 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least 5 years’ experience in Accounting.
 • Must have CPD certificate.
 • strong cost accounting

3 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี สายบัญชี
 • มีทักษะด้าน บัญชี / การเงิน และภาษีอากร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 35 – 40 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of work experience in the position

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย
 • บันทึกบัญชีของสมุดรายวันขั้นต้น
 • ตรวจสอบกระทบยอด Statement

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย
 • บันทึกบัญชีของสมุดรายวันขั้นต้น
 • ตรวจสอบกระทบยอด Statement

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English is a MUST

5 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสารภาษีอากร
 • งานเอกสารบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน

6 hours ago

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้
 • หากมี CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Big Supplier to all large Automotive Industries
 • Branch & Technical Center in Thailand
 • Willing to work with big company

7 hours ago

 

Applied
 • Review, approve and post journal entries
 • Operate the month end close process
 • Reconciliation of VAT, tax and others accounts

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in ERP systems
 • Good understanding of the tax rules,VAT and TAX
 • Knowledge of laws and procedure related to acc.

9 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare financial statements for statutory purpose
 • Bachelor degree in accounting and CPA, ACCA or CPD
 • Have a knowledge of Thai Revenue Code

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำภาษีภงด.3และ ภงด.53
 • ตรวจสอบต๊อกสินค้า,ทำตรวจจ่ายเจ้าหนี้การค้า

11 hours ago

 

Applied
 • Has the ability to apply principles and multi-task
 • Attractive remuneration package and career growth
 • Location is at the business centre

11 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Accounting license is required
 • Can manage consolidated financial statements

11 hours ago

 

Applied
 • bonus 2 mths,Med.Ins,Transp,ProvidentFund,mobile
 • Japanese Chemical&&Electronic Trading
 • Experience in BOI&Import-Export

12 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 years experience in Accounting
 • Exp. in Trading or Logistics field is preferable
 • Good command in English

19 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or related fill
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Good in English reading, speaking and writing

19 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 22-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-5 years working experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 23-25
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 - 3 years working experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good knowledge of Thai GAAP and knowledge of IFRS
 • Taxation and legal knowledge

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีของบริษัท ด้านรับ-จ่ายทั้งระบบ
 • ตรวจสอบเอกสารบัญชี, ภาษีซื้อขาย ภพ.30 ภ.ง.ด. 3,53
 • วางแผนและจัดทำ Cash Flow

19 hours ago

 

Applied
 • utilize your skills in Japanese trading company
 • grow in strong organization with good career path
 • work in warm and nice atmosphere

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Financial
 • SAP skill is advantage.
 • Good command of English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 30 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 7 years’ experience in accounting

19 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Great package

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in one of international
 • Opportunity for our staff to foster their knowledg
 • Opportunity to work in a leading position

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in good location
 • An opportunity to work in one of the leading
 • An opportunity to join at early stage

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Great package

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์งาน 5 ปี ขึ้นไปทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรอบรู้ทางบัญชี-การเงิน งบประมาณ ภาษีอากร

19 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Auditing
 • financial reports

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Female age above 27 years
 • At least 2 years in relevant experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Managerial Accounting
 • CPA, Tax Auditor

19 hours ago

 

Applied
 • Fortune 500 US Company
 • Degree in Accounting/Finance
 • SAP Experience is preferred

19 hours ago

 

Applied
 • account payable, account receivable,general ledger
 • reconciliation, consolidate, closing account, cpd
 • tax, VAT, WHT, withholding tax, credit, finance

19 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting.
 • Minimum 5-10 years full hands-on experience.
 • Pro-active and able to work well under pressure.

19 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ด้านบัญชี การเงิน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์, มีความกระตือรือร้น, มีความอดทน

19 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-5 years’ experience in receivable or payable
 • Excellent command of Computer specially Excel

19 hours ago

 

Applied
 • หญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account Payable, Tax
 • Month-end closing
 • Good command in English

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Accounting reports for use by client’s management
 • Financial statements for statutory purposes

19 hours ago

 

Applied
 • Preparing for tax reports
 • Handling full set of Accounting
 • 1 year experience in Accounting and Tax

19 hours ago

 

Applied
 • degree or professional qualification in Accounting
 • At least 5 years of relevant working experience
 • Good written and spoken English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.