• ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in experience in billing, account
 • Good Communication in English
 • Bachelor degree in Accounting, Finance

3 hours ago

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

3 hours ago

 

Applied
 • บัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control all Accounting transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

5 hours ago

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

5 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 22-35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-3 years working experience as accountant

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female , Thai Nationality, Age 27-35 Years
 • 3 years experience in accounting , closing account
 • Bachelor's Degree or higher degree in Accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สัญชาติไทย

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

6 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

6 hours ago

 

Applied
 • 5 day working/ Bonus/Provident Fund
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least 7 years’ experience in accounting

8 hours ago

 

Applied
 • Process accounting receivables & incoming payment
 • Perform day to day financial transactions
 • Preparing bills receivable, invoices bank deposits

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Able to reading and writing in English
 • 1 year experience in Accounting or AP position

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • 3+ years accounting/finance experience
 • Energetic, Service Mind, Team player

10 hours ago

 

Applied
 • University graduate in accounting
 • Minimum of 4 years experience
 • Knowledge in English is an advantage.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 22-35 years old
 • Degree in Accounting
 • Experience in AP function is prefer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • At least 2 years’ experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • 1 year experience as an Accounts Payable Officer
 • Good English communication skills

11 hours ago

 

Applied
 • Handle all local tax, tax compliance , tax return
 • Strong in domestic taxes, tax law&compliance
 • Support on business operation and all tax matters

12 hours ago

 

Applied
 • Accounting and Finance, close accounting
 • SAP and tax & customs analysis, month and end year
 • Hold CPD License or CPA License is preferred

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Experience in using ERP Software especially SCALA

20 hours ago

 

Applied
 • Preparing financial report and analyze to finding
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Capability of making an accounting report
 • Qualified person in charge of Thai Accounting
 • Experience as accounting manager

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting Minimum 10 years experiences
 • SAP Skill and experiences/knowledge
 • Experience in Big 4 Audit Firm

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Minimum 3 years related work experience
 • Good command of English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีงานบริการ
 • วิเคราะห์งบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร

20 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

20 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายด้านลูกหนี้ AP/AR
 • วางบิล รับเช็ค จ่ายเช็ค ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) และรายงานภาษี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

20 hours ago

 

Applied
 • Salary: 20,000 – 30,000 THB.
 • Oversea training
 • 5 working days

20 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • ลงบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และภงด.53 ได้

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

20 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสารภาษีอากร
 • งานเอกสารบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน

20 hours ago

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี 1-3 ปี
 • ทำชุดจ่าย เช็ครับทวงหนี้
 • ยื่นแบบ ภงด. 3,ภงด.53

20 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพ-มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี-การเงินในโรงงาน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepares receipt a payment voucher.
 • Prepares related financial reports, i.e., Vat
 • Contributes to team effort by accomplishing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.