• ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

09-Dec-16

 

Applied
 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

08-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

05-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ30ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึนไป

03-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.