• จัดทำบัญชีภายในบริษัท
 • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

21 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Free Meal
 • Electric Home Appliance Products Manufacturing
 • Experience in Accounting of Manufacturing

24-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับชำระหนี้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

24-May-17

 

Applied
 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

22-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing for Electric Machines products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

19-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีสรรพากร
 • มีความด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี
 • สามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้

19-May-17

 

Applied

Head of Finance

Siegwerk (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • 10 years of experience in all Finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Working at Samutsakorn province

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.