• เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

23-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle all aspects of accounting activities
 • Ensure timely and accurate accounting reports
 • Handle all tax documents and information

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.