• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
  • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

19 hours ago

 

Applied
  • Multinational injection part manufacturing company
  • Day-to-day accounting duties.
  • Be able to work 6 days a week at Samutsakorn area.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.