• มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s / Bachelor’s Degree in Accounting
 • 12 years of Finance and Accounting experience
 • Good understanding of VAT, Withholding Tax

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 30 - 40 years old
 • 5-8 yrs experience in Accounting in Manufacturing
 • Able to work at Bang-bor, Samutprakarn

18 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years working experience with at least 1
 • Be able to handle costing function
 • Good command of English presentation and Training

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออก หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai national, age between 24 -26 years
 • 1 – 3 years experience in accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Proficient in English
 • SAP skill will be preferable

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Account, Finance or related
 • 3 years experience in GL account is advantage
 • Able to communicate in English

25-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Female aged 25-40 years old Bachelor’s Degree
 • ................
 • Microsoft Dynamic (Navision)

25-Apr-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting
 • 5-10 years of senior accounting experience
 • Strong understanding of accounting theory and tax

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Male of Female, age not over 45 years old
 • Min. 10 years's exp. in Manufacturing
 • CPD license & ERP knowledge are must !!

24-Apr-17

 

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28-35 ปี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ของบริษัทได้

24-Apr-17

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี สื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปประเทศ ปากีสถาน ได้เป็นครั้งคราว

24-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ในการทำบัญชีได้ดี
 • สามารถทำภาษีซื้อ
 • ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female with age between 32-38 years
 • Have experiences in international taxation
 • Degree or higher in Accounting & Finance

24-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • tax, audit, finance, account management for 5+ yrs
 • Monthly close, A/R, P&L, Budget, Operation relate
 • Be active, strong and able to work in Bangbor area

24-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

23-Apr-17

 

Applied
 • Sr. Level Tax Planning
 • Knowledge BOI & TAX 4-5 Year experience
 • Manufacturing blackgroud

23-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • กอกงทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, aged between 30-45 years old

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับช้น ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

13-Apr-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และ รอบคอบในการทำงาน

06-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.