• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • Have experience 8 years up in Accounting
 • Experience in BPCS and/or Hyperion is advantageous

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law or Accounting
 • Experience in manage one legal entity of business
 • Good English and Taxation knowledge

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

02-Dec-16

 

Applied
 • งานบัญชี - การเงิน ปิดงบ
 • งานด้านภาษี
 • บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 4-5 years of experience in general accounting
 • Having basic knowledge in tax e.g. withholding tax

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • month-end closing
 • oracle, hyperion

30-Nov-16

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.