• อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านบัญชีลูกหนี้ ติดตามหนี้
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เอกสารด้านภาษี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสูง
  • ชาย - หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.