• บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • 5-7 years exp.in Accounting, management level
 • Holding CPD license
 • Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

8 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Accounting, Tax compliance
 • Accounts Payables, account reconciliation
 • accounts receivables

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • อายุต้องไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

20 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing Costing
 • Certified Public Accountant
 • Hands-on in AS400/SAP System

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

21-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี ภงด 3,53
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • In charge of Accounting & Taxation
 • 8+ years of Professional Accounting experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Prepare input VAT and WHT reports
 • Have used AX 2012 software will be a plus

21-Jul-17

 

Applied
 • to work in big and growing company
 • to work in the company which provide
 • to contribute to your financial skill

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role within automotive industry
 • Highly dynamic MNC with strong growth potential
 • Salary negotiable

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for monitor daily operations
 • Degree in Accounting / Professional qualification
 • Minimum 6-10 years of experience in finance

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Preparing accounting and financial reports
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related field
 • 3 years of experience in accounting

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

21-Jul-17

 

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • At least 5 years of experience in related field
 • Good knowledge on Thai Accounting Standard

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

21-Jul-17

 

Applied
 • tax compliance, finance controller
 • Facility Management, Building
 • Good Command In English

21-Jul-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ-การขายได้
 • ทำ ภงด.1,3,53,30และประกันสังคมได้
 • ปวช. - ปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1-3 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35

21-Jul-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

21-Jul-17

 

Applied
 • tax
 • accounting support
 • tax support

21-Jul-17

 

Applied
 • ลงบัญชี งานภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

20-Jul-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

20-Jul-17

 

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or Finance
 • 2-3 year experience in similar position
 • Able to work in fast paced environment

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing all aspects of financial & fiscal manage
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • At least 15 years of relevant working experience

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • 13 years of experience in financial management
 • Managing operational tax issues

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or having job
 • Proficient in using Microsoft Office & NAVISION
 • Teamwork spirit with good skills

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

19-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for company's financial and accounting
 • Taking care for administration & procurement tasks
 • Responsible for month-end/ year-end closing

19-Jul-17

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Petty cash – security, payments and top-ups
 • Making payments and taking receipts
 • Vat exemption and customs clearance

19-Jul-17

 

Applied
 • Customs and International Trade
 • The Worldtrade Management Services issue in Asia
 • Background in Accounting, Finance, law, and supply

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.