• บันทึกบัญชีตามเอกสาร
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ

1 hour ago

 

Applied
 • Have experience at least 5 Years in Management
 • Provide the finance and accounting support
 • Responsible for serving Thai Accounting Standard

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years in managing and leading accounting
 • To supervise on Accounting, Tax and Finance
 • Take care of Accounting, Tax, internal control

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting,Finance,Manufacturing
 • Good knowledge in taxation,J-Sox

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for accounting AP/AR.
 • Preparing invoices and receipts
 • Preparing monthly account reconciliations.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

20-Mar-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

20-Mar-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

20-Mar-17

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.