• ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมและการสื่อสารโทรคมนาคม
  • มีความสามารถเตรียมแผนธุรกิจสำหรับโครงการ
  • เตรียมโซลูชั่นการขายหรือราคาและเอกสารสำหรับการตลาด

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.