• Male, age 30 - 35 years
 • Experience over 3 years in Window Server
 • Fair command of written and spoke English

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน HardwareและSoftware รวมทั้งระบบ Lan

17-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์พอควร
 • ผู้สมัครควรมีภูมิลำเนากรุงเทพหรือปริมณฑล

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 21 – 30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการซ่อมแซมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้

07-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.