• วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
  • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
  • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.