• สืบค้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
  • ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย
  • ใช้สื่อและชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้

23-Feb-17

 

Applied
  • ERP Sales, CRM, DMS
  • Car Dealer, account management
  • Stock Management, sales, business development

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.