• IT Technician
  • Onsite support
  • Install hardware and software

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.