• IT Technician
 • Onsite support
 • Install hardware and software

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
 • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
 • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.