• ปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

12 hours ago

 

Applied
 • SAP Modules MM/PP
 • Good command spoken and written English
 • At least 5 years experience

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • IT system and network administration
 • Min 3 years' experience
 • Bachelor in related fields

24-Feb-17

 

Applied
 • IT Technician
 • Onsite support
 • Install hardware and software

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.