• SAP Modules MM/PP
  • Good command spoken and written English
  • At least 5 years experience

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชายอายุระหว่าง 27 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย / อายุ 25-35 ปี
  • ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.