• สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

24-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน ในการแก้ไขปัญหา
  • ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
  • สามารถใช้ภาษา SQL ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.