• Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • สนับสนุนการดำเนินงานของไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์
  • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.