• ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความอดทน ชอบพัฒนาตนเอง

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ IT ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

15 hours ago

 

Applied
 • Installing and configuring computer,software
 • To troubleshoot IT software,hardware
 • To advice and technical consulting in computer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support 1 ปี ขึ้นไป

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

03-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master's degree in Information Technology.
 • 8 years progressive experience
 • Good communication English.

02-Dec-16

THB35k - 45k /month

Applied
 • IT programmer
 • IT support
 • IT help desk

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25 - 33 years old.
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Minimum 5 years’ experience in Web Programming

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 22-30 years old.
 • Degree in Computer Engineering, Science
 • Have knowledge in Networking Technology

01-Dec-16

THB13k - 16k /month

Applied
 • Degree in a recognised discipline
 • Knowledge in Microsoft Office programme
 • Team work

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

01-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

01-Dec-16

 

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและแก้ไขคอมพิวเตอร์ network Lan
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

30-Nov-16

 

Applied
 • ลงโปรแกรม ฯลฯ
 • ปริญญาตรี
 • แก้ไขปัญหา Hardware, Loftware, Network

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT

30-Nov-16

 

Applied
 • Paricipate in IT implementation projects
 • Set up Desktop PCs and Laptops
 • Maintain network user account,groups

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ด้าน Hardware และ Software
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 32 ปี

30-Nov-16

 

Applied
 • บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ด้าน Hardware และ Software
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 32 ปี

30-Nov-16

 

Applied
 • Fully 1 year up in field IT
 • Web App, C#.Net, ASP.Net, VB.Net, Oracle, SQL
 • Good Command of English (TOEIC 550 up)

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in a recognised discipline
 • Knowledge in Microsoft Office programme
 • Team work

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม illustrator ได้คล่อง

29-Nov-16

 

Applied
 • 5 years of relevant work experience in a JIT/JIS
 • Familiar with Microsoft Windows OS, desktop
 • Proven team building ability as well as good

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Internet และระบบ Firewall Security
 • Technical Support
 • ป.ตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28-Nov-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience to working.
 • Have knowledge in Networking Technology.
 • Have knowledge in Windows server system.

28-Nov-16

THB13k - 20k /month

Applied
 • เพศชาย / ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อัธยาศรัยดี รักงานบริการด้านคอมพิวเตอร์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • ประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Supporting Network, Servers
 • Knowledge in TCP/IP networking, Switching, Router
 • PABX Telephone System, Access Control System

21-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.