• ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

24-Jul-17

 

Applied
  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

24-Jul-17

 

Applied
  • Degree in Business or IT disciplines
  • Minimum of 2 years working experience
  • Able to travel on a short notice

11-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.