• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

10-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.