• สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
  • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

23-Jun-17

 

Applied
  • ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ตรวจเช็คห้อง Control Room
  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปวส.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.