• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ LAN,Network

5 hours ago

 

Applied
 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

5 hours ago

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

15 hours ago

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

26-Apr-17

 

Applied
 • Semiconduct testing
 • Eagle ETS364, Eagle ETS88, Terradyne A535 / A567
 • Having knowledge of TS16949, QMS

26-Apr-17

 

Applied
 • IT planning
 • IT Strategic Planning
 • Understanding of web programming and design

26-Apr-17

 

Applied
 • Language Microsoft .Net , C#, PHP
 • Database SQL 2008 or upper
 • System and database design

26-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • Good English communication
 • Basic Oil and Gas Technical Application knowledge
 • install, maintain and basic troubleshoot

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Risk Management/Credit Risk Analytic
 • Score card / Risk Model
 • Skill in SAS / Basel II

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 2 years of work experience related to Repo
 • Very good command of English
 • A Degree in Information Technology, Accounting, Fi

25-Apr-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in Service Desk
 • Skill of people management
 • Daily monitoring for SLA

25-Apr-17

 

Applied
 • Installing and configuring computer hardware
 • Setting up computer for new user
 • Investigating, diagnosing and solving software

25-Apr-17

 

Applied
 • config & troubleshoot end point devices
 • experiences in medium or large sized organization
 • fluent in English communication skills

25-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • CAD operation support, Pre sell and Training
 • CAE operation support, Pre sell and Training
 • Basic CAD system support

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Management
 • Vice President IT
 • Systems Management

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 22-25 years
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • New graduate are welcome

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศ

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science/Engineering
 • Experience on SAP – Unix and Window platform
 • Management, backup / recovery, database

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Minimum 5 years’ relevant IT experience
 • Excellent customer service skills

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Team leader for managing the IT ticketing system
 • Provide second tier technical end user support
 • Create and maintain Active Directory user accounts

25-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Age not over 25 years old
 • Degree in Computer, IT, and related
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

24-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีความรู้เรื่อง Network ,CCTV และระบบโทรศัพท์
 • Setup ระบบ Network, ระบบ Lan
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Computer Science,Business, related field
 • 1+years IT support, Excel, Accounting, ERP, SQL
 • Salary, compensation, other benefits

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

24-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

24-Apr-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

24-Apr-17

 

Applied
 • understanding of OS and application operations
 • Degree or higher in Computer Science
 • Knowledge of Computer Hardware, Operating System

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Manager, MIS, Management Information System
 • Fast Growing US Company
 • Strong leadership skills

24-Apr-17

 

Applied
 • Work with world leading gaming company
 • Must have experience in IT support
 • Build a rich and rewarding career

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecom companies
 • Strong knowledge and passion for data analysis
 • Rewarding career in an exciting industry

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with the leading payment solutions company
 • To be a part of a global-leading company
 • Won innovation solution award

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Co-operate with engineers
 • At least 3 years’ support

21-Apr-17

 

Applied
 • IT Management experience
 • Overall technical knowledge around IT
 • Strong Project Management skills

21-Apr-17

 

Applied
 • degree of Computer Engineering / Business Computer
 • 2 years of experiences in ITSD field
 • Good command in English speaking

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support มาอย่างน้อย 2 ปี
 • รวจสอบและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • More than 3 years past working experience
 • Willingness to learn more about IT

21-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • Technical Analyst / Software Developer
 • VB / .NET / ASP.NET
 • Cobol / AS400 / Java / J2EE

21-Apr-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Frontend Application Developer
 • JavaScript Framework
 • Front end, Angular JS, ReactJS

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Computer Science/ Engineering, IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English TOEIC 800+

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 2 years of windows and vmware system administrator
 • Experience in performance tuning, capacity manage

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.