• IT Technician
  • Onsite support
  • Install hardware and software

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.