• สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

17-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Male or Female (25-30 years)
  • degree in Computer Engineering, Computer Science
  • 3 - 5 years experiences in IT support

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Male or Female (Thai nationality) Age 22-26 years
  • degree in Computer or related fields
  • Experience between 0-5 years and or New graduated

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.