• วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
  • มีความกระตือรือร้น , ใจรักในการบริการ
  • ดูแลแก้ไขปัญหาด้าน Network และระบบอื่นๆ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

17-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.