• ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด
  • วุฒิปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.