• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High School diploma or equivalent
 • Extensive application support experience
 • Experience working in a team-oriented

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Negotiation skill related IT purcurement
 • Contractual vendor,manage outsource process skill
 • Good command in English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 year exp. in IT Support, Hardware, Software,
 • Solid knowledge in windows operation, MS office
 • Good command in English

03-Dec-16

 

Applied
 • ASP.net is essential.
 • Fix bonus 2 months, Annual leave 15 days
 • Experience in insurance or logistic is a big plus.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

02-Dec-16

 

Applied
 • Providing application/system consulting
 • Being the point of contact for system support
 • Tracking feedback from customers and support staff

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียน Java บน J2EE technology ในการสร้าง Form
 • เขียน Control session
 • ช้ Eclipse เป็น Tool ในการ develop

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in helpdesk.
 • Monitoring system.
 • Good attitude, Service mind

02-Dec-16

 

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in supporting Windows environment
 • knowledge in Linux and Unix and Virtualization
 • Excellent documentation skills

02-Dec-16

 

Applied
 • ทำงานสำนักงาน ย่านถนนเกษตร - นวมินทร์
 • ชำนาญการใช้ HTML,JavaScript
 • หากพร้อมเริ่มงานทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT Support หรืองาน Helpdesk
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสำนักงาน ย่านถนนเกษตร - นวมินทร์
 • ดูแล ควบคุม รับผิดชอบ ด้าน Network
 • ดูแล ควบคุม รับผิดชอบ ด้าน System

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • แก้ปัญหาด้านเทคนิค Hardware และ SoftWare
 • ให้คำแนะนำในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้าน IT
 • มีประสบการณ์ Support ที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัคร บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
 • ที่มีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ
 • IT Support และ Helpdesk Support

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับงาน Service ด้านคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
 • แก้ไขปัญหาและ Service ด้านคอมพิวเตอร์
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง เคลื่อนย้าย คอมพิวเตอร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งระบบ Internet
 • วิ่ง Support งานด้าน IT Computer ตามสถานที่ต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support ส่วนกลาง
 • คอย Support งานตามไซท์งานต่างๆ
 • รับโปรเจ็คงาน Support จากลูกค้า

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Support User ทั่วไป,ซ่อมประกอบ,ติดตั้งอุปกรณ์
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • IT Support

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related
 • English skill is preferred
 • Required knowledge and experience in SQL Query

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งาน ด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ IT Support ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว**

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support,Helpdesk 2-4 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ Helpdesk หรือ IT Support ตั้งแต่ 2-4 ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีความชำนาญ SQL,Database

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degreein Computer Science related field
 • Experience 5 years in database design,architecture
 • Experience with SQL language

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 4-10 year exp. in IT Support, Application, infra
 • Good command in English and Japanese (N2 up)
 • BTS area / Salary up to 90K + many benefits

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Support
 • Hardware, Software
 • Computer

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Medical Institutes
 • pre and post-sales support
 • System implementation

01-Dec-16

 

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

01-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 2 years-experience in similar role
 • Excellent oral and written English communication
 • Ability to diagnose problems and provide solutions

01-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-27 ปี
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีในงานด้าน Application Support

01-Dec-16

 

Applied
 • Windows Server2003/2008/2012, Linux -Redhat/CentOS
 • Virtual Server Environments (VMWare vSphere)
 • Backup technologies-Tivoli Storage Mgr,Commvault

01-Dec-16

 

Applied
 • 2nd level support for MS Exchange / Outlook
 • Experience in MS Exchange Server/ Office
 • Strong English communication skill

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT related
 • 10 years of working experiences in IT industry
 • Thai nationality, Male age between 33-40 years old

01-Dec-16

 

Applied
 • Provide 1st level support on IT-related matters
 • Maintain and update IT infrastructure for office
 • Administer users and systems

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in setting up server
 • Knowledge of Hard desk
 • Male/Female and Thai nationality

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • 1+years experience in supporting,Financial report
 • Accounting, ERP, Excel skills, Fluent in English
 • Computer Science, Business, Analytical skills

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • SQL database server
 • Strong technical and analytic skill
 • 5 years' experience in SQL database administrator

01-Dec-16

 

Applied
 • Computer skill,Infrastructure Network,Fundamental
 • To support company staff
 • Fixed up the technical problems

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านไอที
 • นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในภาควิชาคอมพิวเตอร์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good English communication
 • Basic Oil and Gas Technical Application knowledge
 • install, maintain and basic troubleshoot

01-Dec-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.