• เพศ ชาย อายุ 20-30 ปี
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • 1-4 years in IT support function
  • Diploma’s or Bachelor’s Degree in Computer
  • Be able to communicate in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ ติดตั้งดูแล บำรุงรักษาระบบ Network

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.