• ผจก.บริหาร Fleetรถขนส่งผลิตภัณฑ์สิงห์จังหวัดภูเก็ต
  • มีประสบการณ์บริหารการขนส่งสินค้าทางบก
  • มีความเป็นผู้นำ

21-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.