• ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า 3-5 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

26-Feb-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

26-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.