• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,Logistic Management
 • มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางด้านระบบงานคลังสินค้า
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintains receiving, warehousing, and distribution
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 5 years of experience in Warehousing

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • As least 2-3 years’ experience in Purchasing
 • A background in Electric business would be plus.

21-Jun-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in an industrial Production
 • degree in logistics/ supply chain management
 • Planning & controlling supply

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.