• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,Logistic Management
 • มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางด้านระบบงานคลังสินค้า
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Transport Knowledge
 • 3-5 years experiences in Transport

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

24-Oct-16

 

Applied
 • Automotive manufacturer
 • Multinational-company
 • Supply Chain Management

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Medical Device & Logistics

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Related Field or Direct Experience
 • Native English speaker or TOEIC score of 750
 • 7 years of SCM work experience, 2 Years as Manager

21-Oct-16

 

Applied
 • Logistics management, Logistics Engineering
 • Warehouse, Inventory Management
 • Transportation Management.

20-Oct-16

 

Applied
 • 2 years working at yard Materialman
 • oil company or drilling contractor
 • Songkhla, or Ranong, or Sattahip

20-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์, Supply Chain
 • มีทักษะในทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors degree in Logistics, Supply Chain.
 • 5 years experiences in Warehouse.
 • Good command of English.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.