• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 -30 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานค้าปลีก
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

06-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม IE, Supply Chain
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
  • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

06-Dec-16

 

Applied
  • Both Thai and English oral and written literacy
  • Knowledge of transport and distribution
  • Safety management skills

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.