• จบปริญญาตรี สาขา IE ,Logistics หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป,ใช้งาน SAP และ WMS ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ,ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม IE, Supply Chain
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
  • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

20-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 -30 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานค้าปลีก
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.