• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.