• รับและจัดส่งกระจายสินค้าตามสาขาและที่อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดส่งสินค้าและตรวจเช็ค
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ติดรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บตรวจเช็ค
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า

16 hours ago

 

Applied
 • Supply Chain/Logistics Operation management.
 • Passion in pursuing a career in Supply Chain.
 • Active involvement and leadership in student.

16 hours ago

 

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

19-Feb-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

19-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 10 years experience of working in logistics
 • Expert knowledge of technical regulations related

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

16-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลเรื่องนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน BOI และกรมศุลกากร

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

16-Feb-17

 

Applied
 • Create operating plans so that customer orders
 • Have knowledge the market, pricing & key supplier
 • Implement new way of working with TMS related

15-Feb-17

 

Applied
 • Planning, budgeting & forecasting freight expense
 • Management and develop report covering Transport
 • Performance analysis and drive initiatives

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

15-Feb-17

 

Applied
 • Warehouse management
 • supply chain engineer, process improvement
 • safety and QA

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai,degree up in Industrial Engineer, Statistic
 • 5 yrs in Planning,SupplyChain,logistics,Industrial
 • Fluency in Eng.Able to work in Banpong,Ratchaburi

14-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ออเดอร์งาน เข้า/ ออก ขนส่ง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงาน
 • จัดสายงานรถขนส่ง ตามงานและเวลาที่กำหนด

14-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า 3-5 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male aged 35 - 50 years old.
 • Engineering, Occupational Health Safety
 • Minimum 8-10 years’ experience in Health, Safety

10-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.