• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

27-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ(ปี) : 23 - 35
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.