• ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่ง อย่างน้อย10ปี
  • ประสบการณ์บริหารทีม มีผู้ใต้บังคับบัญชา 7ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.