• ทักษะการเขียน และพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • รักงานบริการ,ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • สามารถทำงานที่สนามบินสมุยได้

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.