• บริหารงานและควบคุมการทำงานของพนักงาน
  • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
  • มีความขยัน อดทน สู้งาน ชอบงานท้าทาย

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.