• บริหารงานและควบคุมการทำงานของพนักงาน
  • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
  • มีความขยัน อดทน สู้งาน ชอบงานท้าทาย

3 hours ago

 

Applied
  • Work form home, Part time job, Freelance
  • We offer competitive pay, free training
  • Ability to set your own work schedule,

21-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย , หญิง
  • อายุ 20 - 33 ปี
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.