• สามารถทำงานเป็นกะได้
  • เพศหญิง เท่านั้น
  • มีใจรักงานด้านบริการ

21-Oct-16

 

Applied
  • อายุ 24-30 ปี
  • พื้นที่การทำงาน : ภาคใต้ทั้งหมด
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.