• ให้บริการลูกค้า booking ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ
  • รับผิดชอบ ดูแลเรื่องสัญญาเช่า และเอกสารด้านงานขาย
  • มีประสบการณ์การทำงานบริการลูกค้า

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.