• ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
  • ฝึกงาน | งาน Full-time

16-Jan-17

THB5k - 10k /month (negotiable)

Applied
  • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
  • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.