• ชาย - หญิง อายุ 23-35 ปี ,ปวส-ปริญญาตรี
  • รักงานเอกสาร ติดต่อประสานงานได้ดี,
  • โบนัสประจำปี, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม

20-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.