• แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย
  • ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี

24-Jun-17

 

Applied
  • อายุ ระหว่าง 23-30 ปี
  • พศ หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.