• มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
  • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

11-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.