• จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ขยันและอดทน
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Bachelor Degree of engineering or electrical
  • Male, aged between 23-30
  • Experience in modern farm equipment

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.