• Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Working at Samutsakorn

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • เพศ ชาย วุฒิปวช.-ปวส.
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

15-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.