• มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานทดแทน - Biomass
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.