• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.